;
First slide

צביה הר חברון

 • מרים גרבובסקי

 • 08-6637757

 • tzviaharhevron@gmail.com

 • ד.נ. סנסנה

 • צוות המורים

  • עמית תמיר עמית תמיר
  • יפעת בן יאיר יפעת בן יאיר
  • רבקה המל ארזי רבקה המל ארזי
  • יונת אליאסיאן יונת אליאסיאן
  • אודליה כהן אודליה כהן
  • אלמוג אלקסלסי אלמוג אלקסלסי
  • טלי אוחנה טלי אוחנה
  • יונת אליאסיאן יונת אליאסיאן
  • מלכה ויסמן מלכה ויסמן
  • רבקה נמיר רבקה נמיר
  • רונית לוי רונית לוי