;
First slide

צביה לוד

(סמל מוסד: 441584)


 • גב' חגית יוגב

 • 08-9242324

 • 08-6210464

 • zvialod8@gmail.com

 • ציפורן 1 לוד ת.ד. 915

 • קישור לאתר האינטרנט

 • צוות המורים

  • אביבה קנטרוביץ אביבה קנטרוביץ
  • איילת וולפסון איילת וולפסון
  • חן בן חמו חן בן חמו
  • חגית ורקר חגית ורקר
  • אפרת גרינר אפרת גרינר
  • רעות אורבך

רעות אורבך
  • גליה יאיר גליה יאיר
  • 
הדס בטאט הדס בטאט
  • איתמר גוטמן איתמר גוטמן
  • חבי מילוא חבי מילוא
  • הילה דהן הילה דהן
  • הודיה צימרמן הודיה צימרמן
  • קרן כהן קרן כהן
  • ליבר מצרי ליבר מצרי
  • לימור בוכניק לימור בוכניק
  • ליאור סופר ליאור סופר
  • מיכל כלפה מיכל כלפה
  • מיכל דרזנר מיכל דרזנר
  • מירי וסטרייך מירי וסטרייך
  • מוריה שולמן
מוריה שולמן
  • מוריה שולמן מוריה שולמן
  • מוריה טרגין מוריה טרגין
  • נעמה פרנקל
נעמה פרנקל
  • נאור בן שושן נאור בן שושן
  • נויה סופר נויה סופר
  • אפרת לוק אפרת לוק
  • רבקה גורדון רבקה גורדון
  • רוני הדר רוני הדר
  • שרה ביינדמן שרה ביינדמן
  • שמרית בנימין שמרית בנימין
  • פרסקי שושנה פרסקי שושנה
  • תמר בנימין תמר בנימין
  • תמרה וקסלר תמרה וקסלר
  • תרצה גוטליב
תרצה גוטליב
  • צור מנצור צור מנצור
  • יוכי הלפרין יוכי הלפרין
  • אביטל רייכנר אביטל רייכנר
  • אוראל יעקובי אוראל יעקובי
  • אורית בן משה אורית בן משה
  • אורית בן משה אורית בן משה
  • איתמר גוטמן איתמר גוטמן
  • 042348847 042348847
  • גילה אלישאקוב גילה אלישאקוב
  • חגית ורקר חגית ורקר
  • חגית יוגב חגית יוגב
  • יוסי שורץ יוסי שורץ
  • יעל כהן יעל כהן
  • לימור איסלר לימור איסלר
  • מורן כהן מורן כהן
  • מיכל עמנואל מיכל עמנואל
  • מירי תורגמן מירי תורגמן
  • מוריה שינובר מוריה שינובר
  • נעמה לוטווק נעמה לוטווק
  • עדי טסלר עדי טסלר
  • עדי משה עדי משה
  • 
עטרה גייקובס עטרה גייקובס
  • שירה מזוז שירה מזוז
  • תמר גלזר תמר גלזר