;
First slide

צביה הרצליה

(סמל מוסד: 544312)


 • הרב ברוך פריזן

 • 09-9587993/4

 • 09-9587995

 • tzviyah@gmail.com

 • העצמאות 66, הרצליה

 • קישור לאתר האינטרנט

 • צוות המורים

  • דוד הורדן דוד הורדן
  • ארנון לוי ארנון לוי
  • חני פריימן חני פריימן
  • חני פריימן חני פריימן
  • דוד שרייבר דוד שרייבר
  • אפרת שינמן אפרת שינמן
  • אלה מובשוביץ
אלה מובשוביץ
  • אסתי הר טוב אסתי הר טוב
  • חגית אלקלעי חגית אלקלעי
  • חיה פרקש חיה פרקש
  • Lea Lombroso Lea Lombroso
  • לירז אדלר לירז אדלר
  • מוריה סולקיס מוריה סולקיס
  • נעמי הררי נעמי הררי
  • אורית לוי אורית לוי
  • רחלי קמינסקי רחלי קמינסקי
  • מיכל אייסלר
מיכל אייסלר
  • שיראל וקנין שיראל וקנין
  • תרצה שורץ תרצה שורץ
  • טוני איפרגן טוני איפרגן
  • לאה יוספי לאה יוספי
  • אשרית פרידמן אשרית פרידמן
  • ברוך פרייזן ברוך פרייזן
  • הדסה ימיני הדסה ימיני
  • טוני איפרגן טוני איפרגן
  • לאה יוספי לאה יוספי
  • מירב מס מירב מס
  • מרים קפלן מרים קפלן
  • נופר דר נופר דר
  • נחמה בלומנרייך נחמה בלומנרייך
  • צביה רכל צביה רכל
  • רותם אנגלברג רותם אנגלברג
  • שפרה ריפקין שפרה ריפקין
  • 
שיר בן שמעון
שיר בן שמעון
  • תמרה קורין תמרה קורין