הרשמה למוסדות הרשת

חנוכה

   מאת:    תאריך:   04/09/2013   צפיות:  

מגוון חומרים על חנוכה, קרבות המכבים, היחס למכבים, נס פך השמן ותפילה על הנרות

רצינו לשתף אותך בעוד כמה חומרים מאירים – סרטונים, מאמרים וסיפורים, לחג האורות. לשימוש אישי ומשפחתי ולהעברה לתלמידים. מצורפים כמה קבצים ובהם חומרים שימושיים:
אורות והארות מנרות החנוכה –נקודות למחשבה לאור הנרות (מצורף).
עשרות הפעלות וחומרים על חנוכה באתר מכללת קיי
קטע סאטירי (זהירות! לא לקחת אותו קשה מידי) – אב חילוני ואב חרדי מסבירים את המכבים, העוסק בשאלת הזהות הנוקבת שמעורר החנוכה – חג 'דתי-לאומי' באופן מובהק... (מצורף)
להורים שביניכם - קובץ הפעלות לילדים לחנוכה שהוציא מכון "בנין שלם" (מצורף)
לחובבי הפן הצבאי - מצגת קרבות החשמונאים – סקירה היסטורית וגיאוגרפית
וגם - האם נס פך השמן לא היה מיותר? שאלת יסוד בחג החנוכה, שנוגעת גם ביחס המורכב בין נס לטבע בחיינו.
ואחרון חביב – תפילה לפני הדלקת נרות

אורות והארות מנרות החנוכה/ מעובד ע"פ הרבי מליובביץ' זצ"ל


ההבדל הבלתי נראה - אנו מדליקים את נרות החנוכה לזכר הנס, שמצאו פך אחד קטן של שמן טהור, שבו הדליקו את המנורה שמונה ימים. ההבדל בין שמן טמא לשמן טהור הוא הבדל רוחני, על-שכלי, שאינו נראה לעין. נרות החנוכה מבטאים אפוא את היסוד הרוחני העל-שכלי שבאמונה היהודית.

מצוות מאירות – המאפיין הבולט ביותר של נרות החנוכה הוא, שזו מצווה שמפיצה סביבה אור. הדבר ממחיש, שקיום מצוות מאיר את העולם באור הקדושה. המצוות מאירות את חיי האדם ואת העולם כולו, ובלשון הפסוק (משלי ו', כ"ג): "כי נר מצווה ותורה אור".

לא לדרוך במקום – את נרות החנוכה מדליקים בשיטת "מוסיף והולך" – בכל ערב מדליקים נר נוסף. בערב הקודם נעשתה המצווה בכל השלמות הראויה, אולם כאשר עובר יום והאדם מתבגר ומחכים יותר – גם הדרישות ממנו גדלות בהתאם לזה, ואין הוא יכול להסתפק במה שהדליק אתמול. יהודי נדרש תמיד להוסיף בהארת הסביבה באור של טוב וקדושה, ולפעול על פי הכלל "מעלין בקודש".

להאיר בחוץ – המקום שנקבע להדלקת נרות החנוכה הוא "על פתח ביתו מבחוץ". יש בזה קו מנחה לחיי היהודי: לא די בכך שהיהדות מאירה בתוך הבית, אלא צריך להפיץ את אור התורה ומצוותיה גם מחוץ לבית, עד שהאור יגיע גם למי שנמצאים ב'רשות הרבים', ועד ליהודים שמבחינת חיים יהודיים שלמים עודם נמצאים 'בחוץ'.

בלי תנאים מוקדמים – אין להמתין עד שהנמצאים בחוץ יהיו מוכנים להיכנס אל תוך הבית. יש לנהוג כנרות החנוכה – להביא אור אל הנמצאים בחוץ, במצבם הנוכחי. אחר כך צריך להשתדל לקרבם ולהכניסם 'פנימה'.

לא לפחד מחושך – נרות החנוכה רומזים, שאף על פי שבחוץ שקעה החמה והחושך מכסה את הארץ, אל לו ליהודי להיבהל מפני החושך. להיפך, כשהוא רואה את החשיכה, הוא מבין שזה הזמן להתקדש על ידי קיום מצווה חדשה. לכן מודה היהודי לקב"ה ומברך "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", והוא מדליק את נר החנוכה.

הנשים מרגישות – מצוות נר החנוכה ניתנה הן לגברים והן לנשים, אולם דווקא הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בשעה שהנרות דולקים. התוכן והמשמעות של נרות החנוכה חודרים במיוחד דווקא ללב הנשים, עד שהן מתעלות ומתנקות לחלוטין ממלאכות היום-יום ומתמקדות באור הרוחני של ימי החנוכה.

שאיפה לגאולה – חנוכה הוא בבסיסו חג של חנוכת המזבח ובית המקדש. תפקידו של יהודי בחייו הוא לבנות את 'בית המקדש' הפרטי שבתוך נפשו ואת ה'מזבח' האישי שלו. השאיפה היא – שעל ידי מעשינו ופעולותינו נגיע לחנוכת המזבח ובית המקדש השלישי, בגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, בקרוב ממש!

שמש – השמש אינו חלק משמונת נרות החנוכה, הוא רק מדליק אותם. ואף על פי כן, השמש עומד מעל כל הנרות. הרמז: מי שפועל כדי להאיר אחרים – בסופו של דבר גם הוא עצמו מתעלה.

שמונה – החנוכייה היא בעלת שמונה קנים, לעומת מנורת בית המקדש שהייתה שבעה קנים. למה שמונה? המספר שבע מסמל את עולם הטבע, את סדר הדברים הטבעי (העולם נברא בשבעה ימים). לעומת זאת, המספר שמונה מסמל את העל-טבעי, את מה שקיים מעל הטבע. חג החנוכה הוא החג שבו התעלו היהודים מעל לטבע, ולכן הוא בן שמונה ימים.

שמן – שימש להדלקת המנורה בבית המקדש ומסמל את עם ישראל. כשם שהשמן צף על פני המים – כך עם ישראל עולה ומתבלט מתוך העמים. כשם שהשמן אינו מתערבב במים – כך היהודי שומר על ייחודי אף כשהוא נמצא בין עמים אחרים.

אור – חנוכה מאופיין במוטיב האור. אלה סגולות האור: הוא הדבר הראשון שנברא אחרי בריאת השמים והארץ. מעט אור דוחה הרבה חושך. האור אינו נאבק עם החושך; כשהוא מופיע – החושך נעלם מעצמו.

כסף – בימי חנוכה נותנים מעות חנוכה לילדים (וגם איש לרעהו, בעל לאישתו ואישה לבעלה וכדו'). אחת הסיבות היא, לאפשר לילדים לקיים את מצוות הצדקה, שבה מרבים בימי החנוכה. מטבעות הכסף הם עגולים, לאמור: מי שנמצא למטה, יכול לעלות על-ידם, ומי שנמצא למעלה – עשוי ליפול. תלוי מה עושים בכסף וכיצד משתמשים בו.

נר – הנר הוא חומר גשמי: שמן, שעווה. עד שמדליקים אותו, הוא סתם חומר, אך ברגע שמקרבים אליו אש – החומר נהפך לאור. גם העולם החומרי יכול להיות אור, כאשר הוא נדלק באש הנשמה.

חושך – לחושך אין מציאות משלו. חושך אינו אלא העדר אור. זה גם טבעם של הדברים השליליים שבחיים. עצבות, דיכאון, חידלון וייאוש – כל אלה קיימים רק כאשר אין אור ואין שמחה. ברגע שהאור מופיע – הם נעלמים מאליהם.

מיהם המכבים?


אבא חרדי ליטאי מסביר :

- אבא, איך ניצחנו את היוונים?
- בעזרת השם.
- אז בשביל מה המכבים?
- הם היו רק החיילים. השם עזר להם בעזרת השם, וברוך השם הם ניצחו .
- המכבים היו חיילים?
- אה... חיילים של השם, צבאות השם.
- אז המכבים היו חב"דניקים
- לא! לא! חס וחלילה!! הם היו ליטאים.
- ליהודה המכבי היה נשק?
- כן .
- אז יהודה המכבי היה חילוני או גוי?
- חס ושלום, מה פתאום חילוני או גוי?
- אבל רק חילונים וגויים הולכים לצבא
- פעם גם דתיים היו הולכים לצבא.
- למה המכבים הלכו לצבא ואנחנו לא?
- כי היום התורה שומרת עלינו .
- ואז התורה לא שמרה עליהם?
- אולי תלך עם מוישי לקרוא קצת משניות?
- המכבים למדו משניות?
- למדו תורה. הרבה תורה .
- ולא עבדו?
- חס ושלום.
- אז אנטיוכוס נתן להם כסף?
- לא. הם עבדו והרוויחו פה ושם.
- בשחור כמו דוד יענקי?
- יענקי לא עובד בשחור!
- אז במה עבד מתיתיהו?
- הוא היה חקלאי.
- מתיתיהו היה תאילנדי?
- ד' ירחם, מה פתאום תאילנדי?
- אז איך הוא עבד בשדה עם חולצה לבנה?
- ומנין לך שלבש חולצה לבנה?
- מוישי אמר לי שיהודי אמיתי הולך רק עם חולצה לבנה.
- אתה מבלה יותר מדי עם המוישי הזה. אבל הוא צודק.
- מה רצו המכבים?
- הם רצו מדינה יהודית עצמאית, שהם ינהלו אותה.
- זה גם מה שאנחנו רוצים?
- כן, אבל אסור לנו להגיד את זה. אנחנו לא ציוינים.
- אבא, אני רוצה להיות מכבי, ציוני, חייל!!!
- געוואלד! מה קרה לך?!
- בצחוק אבא, אני הולך להופעה של שוואקי.
- אה, יופי. תמסור ד"ש למשפחה של מוישי .

אבא חילוני מסביר :

- אבא, למה המכבים נלחמו ביוונים?
- לא עכשיו.
- למה לא עכשיו?
- אני רואה עכשיו כדורסל.
- נו אבא!
- אה... מה זה חשוב. העיקר שהם ניצחו.
- אבא, באנציקלופדיה כתבו שזה בגלל שהמכבים לא רצו
לאכול חזיר.
- יכול להיות.
- ובגלל זה הייתה כזאת מלחמה?!
- תראה, חזיר זה ים של כולסטרול, אולי המכבים היו בקטע
של בריאות וכל זה.
- ובגלל זה הייתה מלחמה?
- המכבים האלה מהבריאות, יכולים להיות נורא קיצוניים.
- למה היוונים הכריחו אותם לאכול חזיר?
- כי הדתיים עושים עניין מכל דבר.
- המכבים היו דתיים?
- מה פתאום, דתיים לא הולכים לצבא.
- אז איך הם ניצחו את כל היוונים?
- אלוהים עזר להם.
- אבל אמרת שאין אלוהים
- באמת אין.
- אז יש או אין?
- אין. אבל הם חשבו שיש.
- אבא, לא הבנתי.
- מה לא הבנת?
- אם יש אלוהים
- אז תשאל את אמא.
- כל פעם שאתה לא יודע משהו אתה שולח אותי לאמא.
- אני יודע דברים חשובים. אם יש אלוהים זה לא חשוב.
- כתוב שיהודה המכבי ניצח את היוונים בבית חורון.
- אם כתוב אז כתוב.
- איפה זה בית חורון?
- רחוק. זה לא בארץ, באמריקה.
- אבא, קולומבוס גילה את אמריקה רק בשנת 1492
- אתה יודע שאתה נודניק? זה בשטחים.
- מה, אבא, המכבים היו מתנחלים?
- ידעתי. אולי תלך לשחק עם שון?
- אבא, כשנהיה שוב בטיב טעם, גם אותי יכריחו לאכול חזיר?
- אם אתה ממשיך עם השאלות האלה, אין פסטיגל השנה!
- אבל אבא אני מפחד, יש לי רק אחות אחת
- אז מה?
- למכבים היו חמישה אחים שנלחמו ביחד
- אולי תלך לראות דורה?
- רוצה לראות מכבי
- טוב תראה מכבי.
- אבא, איפה המכבים?
- הנה בצהוב.
- אלה מכבים?
- כן.
- איך קוראים להם?
- פייזר, ביינום, באטיסטה, בלות'נטאל וקאמינגס.
- אוף אבא אתה מעצבן. זה לא שמות של מכבים
- לאן אתה הולך?
- להילחם ביוונים!
- אתה לא הולך לשום מקום!
- אני רוצה להיות מכבי, דתי ומתנחל!!!
- השתגעת?? אתה לא יוצא מהבית! שמעת?!!
- סתם אבא, תירגע. אני קופץ עם שון למקדונלדס
- אה. יופי. תביא לי צ'יזבורגר.

קובץ הPDF לא הוכנס לכתבה

להורדת הקובץ

תפילה להדלקת נרות חנוכה / ליקוטי תפילות ס'


וְזַכֵּנוּ לְקַיֵּם מִצְוַת הַדְלָקַת נֵר חֲנוּכָּה כָּרָאוּי, בְּכָל פְּרָטֶיהָ וְדִקְדּוּקֶיהָ וְכַוָּנוֹתֶיהָ וְתַרְיַ"ג מִצְוֹת הַתְּלוּיִים בָּהּ, וּלְקַיֵּם כָּל הַמִּצְווֹת שֶׁל חֲנוּכָּה בְּשִׂמְחָה גְדוֹלָה, לְהוֹדוֹת לְךָ וּלְבָרֶכְךָ, וְלוֹמַר הַלֵּל שָׁלֵם בְּשִׂמְחָה וְחֶדְוָה רַבָּה וּבְהִתְעוֹרְרוּת גָּדוֹל בִּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה גְדוֹלָה כִּי בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים קָבַעְתָּ לָנוּ שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנוּכָּה לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל שֶׁהֵם שַׁעֲשׁוּעַ עוֹלָם הַבָּא זַכֵּנוּ בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים לְקַיֵּם מִצְוֹתֶיךָ בֶּאֱמֶת עַד שֶׁנִּזְכֶּה לְהַמְשִׁיךְ עָלֵינוּ בֶּאֱמֶת שַׁעֲשׁוּעַ עוֹלָם הַבָּא תָּמִיד, שֶׁהוּא הוֹדָאָה לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ, וּבִפְרָט בִּימֵי הַחֲנוּכָּה הַקְּדוֹשִׁים שֶׁהֵם יְמֵי הוֹדָאָה, עַד שֶׁנִּזְכֶּה לְהִתְקָרֵב אֵלֶיךָ בֶּאֱמֶת, וְלָדַעַת וּלְהַכִּיר אוֹתְךָ, וּלְהוֹדוֹת לְךָ, וּלְבָרֶכְךָ סֶלָה בֶּאֱמֶת לְעוֹלָם כִּי טוֹב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב.
"הוֹדוּ לַיהוָה כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ", וְנִזְכֶּה לְהַמְשִׁיךְ הַקְּדֻשָּׁה שֶׁל שַׁבָּת . לְשֵׁשֶׁת יְמֵי הַחוֹל, עַד שֶׁנִּזְכֶּה לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה תָמִיד כִּרְצוֹנְךָ הַטּוֹב בֶּאֱמֶת.

כתבות נוספות

    הנהלת הרשת       חנוכה    מכבים    הפעלות